Rezervacija smještaja

*** Potonji obrazac za rezervaciju ne stvara nikakvu obvezu za Vas već samo upit. Soba ili studio apartman su rezervirani tek po Vašoj usmenoj ili pismenoj potvrdi same rezervacije.